Latvijas Reitingi
T
kopā : 350
Dziesmas nosaukums
Tautiet's mani pavadīja
Vārdu autors:
Tautas dziesma 
Komponists:
*** 
Izpildītājs:
*** 
Tautiet`s mani pavadīja
Mazu ceļa gabaliņ`.
Mazs bij` ceļa gabaliņš,
Lielas ļaužu valodas.

Tautiet`s manim apsolīja
Visu savu bagātīb`.
Lielu muižu kalniņa(i),
Strauju upi lejiņā.

Kad aizgāju, tad redzēju
Viss tautieša bagātīb`.
Vecu būdu kalniņa(i),
Dubļu peļķi lejiņā.

Čukstēj mani zīda svārki,
Pa istabu staigājot.
Savu laiku māju kopu,
Savu laiku dižojos.

Vīra māte bēdājās,
Nebūs dubļu bridējiņš.
Nebēdājies, vīra māte,
Bridīš` dubļus dziedādam`.
 
(C) IZDEVNIECĪBA MicRec IZSTRĀDE: MF CTRL